• ساعت : ۱۲:۴:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۲۰۷
پاكبان ها خادمان واقعی، صمیمی و بی ادعای جامعه هستند

هر روز صبح که از خانه قدم بیرون می گذاریم کوچه ها و خیابان ها را نظافت شده و تمیز می بینیم و بارها هم شاهد تلاش پاکبانان سخت کوش بوده ایم که سرگرم نظافت معابر بوده اند.
پاکبانان، کارگرانی صدیق و زحمت کش هستند که اگر یک روز کارشان را انجام ندهند کثیفی کوچه ها و محله ها و بوي تعفن زباله ها، همه را کلافه می کند. کارگرانی که در سرما و گرما از صبح زود تا پاسی از شب کار نظافت، جمع آوري و انتقال زباله هاي شهري را به عهده دارند . آنها که لباسشان نارنجی است و دلشان آبی.
 کار پاکبانان سخت و طاقت فرساست.همه این را میدانند و میگویند، اما تا در کنارشان نباشی و نبینی، نمیدانی معناي این
سختی چیست. تا یک شب زمستان از خانه گرمت بیرون نیایی و جاروکشیدن، جمع کردن زباله هاي کنار خیابان را
نبینی، این سختی را درك نمیکنی. 
نه من و نه تو...
اینها را نمیدانیم؛ که اگر میدانستیم، 
کیسه هاي زباله را بیخیال در کنار پیاده رو رها نمیکردیم ...
ویا همین روز قبل ...
بر اثر بی دقتی کف معابر شهر را از خاک نمی پوشاندیم که در ماه مبارک رمضان کار پاکبانان عزیز را مضاعف کرد...
که اگر رعایت می کردیم هم به نظافت شهر و هم به پاکبان ها کمک می کردیم تا بهتر بتوانند نظافت شهر و رفت و روب محلات را به انجام برسانند.
این هدیه ی شهروندان بود به کارگران شریف شهرمان در هفته کار و کارگر...
بیشتر مراقب باشیم...
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر انار
امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.5.7.0
    V5.5.7.0